— 1 min read

Tobias Ahlgren – ny lärare på inUse

Read 890 times

I början av året så började Tobias Ahlgren på inUse, han har arbetat som lärare och utbildare i 13 år!

Hej Tobias, och välkommen! Vad jobbar du med?
– Mitt arbete är primärt att skapa, underhålla och genomföra utbildningar. För närvarande är mitt fokus att hålla kurser för att förebygga kvalitetsrisker genom kravhantering och testning av programvara. Det omfattar egentligen en programvaras hela livscykel, men framför allt handlar kurserna om tekniker och metoder för insamling av krav samt kvalitetssäkring av krav och system ur olika perspektiv. Vi går inte in på programmering.

– Med anledning av min erfarenhet och tekniska bakgrund engageras jag ofta vid frågor kring teknik som webbtjänster och utrustning. Dessutom har jag en bra språkkänsla. Det händer ofta att jag ombeds granska och korrekturläsa texter. 

Pedagogik har alltid intresserat Tobias. Det är främst konsten att kommunicera och informera – att föra fram ett budskap – och att få bekräftat att mottagaren förstått, som är drivkraften. Innan han började som utbildare på Konsultbolag1 (som vid årsskiftet blev en del av inUse) höll han föreläsningar i bland annat färglära och tryckteknik på Macoteket. 

Vad tror du är din styrka som lärare?
– Pedagogik handlar mycket om kroppsspråk och hur man uttrycker sig. Trovärdighet byggs upp genom tillit och förtroende. Min styrka är att jag visar ett genuint intresse av deltagarnas behov, vilka förväntningar de har och på vilket sätt jag kan uppfylla dem. Lyhördhet och empati är två egenskaper jag känner att jag har stor användning av. 

– Det finns en stor glädje, och en hel del stolthet, i att få bekräftat att mottagaren förstått. Det bästa jag vet är när en kursdeltagare går från bekymrade fåror i pannan till klara lysande insikter. Och det händer i princip vid varje kurstillfälle!


Är du intresserad av att gå en kurs med Tobias som lärare?
Du hittar hans kurser på Konsultbolag1.se, som nyligen blev en del av oss på inUse.
Eller ta en titt på kursutbudet på inUse academy!

Vid frågor om våra Academy-kurser, hör av dig till:
Henrik Åkesson, Customer Relation Manager på inUse Academy
+46 734 38 33 13
henrik.akesson@inuse.se