— 2 min read

Trendspaning 2013

Read 769 times

Med bara ett par dagar kvar till julledighet känns det kanske lite konstigt att börja prata om nästa år. Men lika snart som det är jul så har vi klivit in i 2013. Vad kommer det nya året att innehålla? Vilka trender inom kommunikation kan vi ana? Vad ska vi som företag tänka på inför nästa år?

Innehåll och dialog. Redan nu ser vi tydligt att företag som enbart tänker i envägskommunikation och kampanjer, inte längre uppfattas som moderna eller trovärdiga. Kampanjer och erbjudanden kommer givetvis att vara viktiga även 2013 men i en värld där saker ständigt sker och dialogen med kunderna inte kan planeras utan är något som pågår, hela tiden, som ständigt förändras och lever, så måste kommunikationen vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. I en uppkopplad och digital värld svarar du den missnöjda kunden direkt, inte om en vecka. Kampanjerna kan du planera men dialogen med dina kunder pågår.

I dialogen ingår sociala media. Företag som inte integrerat sociala media med övrig marknadsföring redan nu, måste göra det 2013. Sociala medier får inte vara en företeelse som är isolerad från din övriga marknadsföring. Kommunikationen med kunderna och kontaktnätet kommer att bli mera personlig och direkt. Oavsett hur dom sociala media kommer att utvecklas och vilka av dom som kommer att dominera nästa år och längre fram, så kommer dom att spela en allt större roll, oavsett vad du tycker. Ogillar du fortfarande sociala media så kan du ju alltid trösta dig med att allt går att mäta i den digitala världen.

Bli mobil! Utvecklingen mot en allt mer mobil digital kommunikation går inte att bortse ifrån. Det är bara att se sig omkring ute på gatorna, på caféet och bussen. Och utvecklingen mot en mobil värld går rasande fort över hela jorden. För dig som inte har en mobilanpassad hemsida redan nu, är det definitivt dags 2013.

Personligare och mera direkt. Transparens och personligt kommer att vara ledord för dom framgångsrika företagen 2013. Att dessutom finnas i rätt sammanhang och i dom rätta kanalerna när du kommunicerar, blir avgörande. Sökmotoroptimering i alla ära men utan bra och välformulerat innehåll kommer du att bli frånåkt av konkurrenterna så att det blåser! Dags alltså att planera ditt redaktionella 2013. Hur ser ditt årshjul ut?

Visuellt! Bilder och film blir allt viktigare och har en enorm genomslagskraft. Inte minst i sociala media och med “nya” tjänster som exempelvis Pinterest och Instagram. 2013 ska det visuella vara en naturlig del i din kommunikation. Sätt dig in i vad det innebär och se det som en naturlig del i all kommunikation nästa år.