As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Tvetydiga manualbilder

Read 1239 times

Simon på vårt Stockholmskontor fick i veckan den spännande uppgiften att byta Fuser-enhet på vår ena skrivare. I manualen stötte han på några roliga bilder.

Såhär beskriver Simon själv sin tolkning av manualen:

Om jag förstått ruta 3 rätt så får det inte vara soligt ute i mer än 5 minuter under tiden bytet pågår, beror det på ljuskänslighet hos något i skrivaren? För någon liknande instruktion finns inte när man byter toner, som sker på samma tillvägagångssätt. Att det i ruta 8 varnas för en sköldpadda känns läskigt, är det han som matar ut papper ur skrivaren genom att gå framåt? Om man istället stoppar i en hare, kommer det gå fortare då eller är det sant som sagan säger att sköldpaddan är snabbast?
Visst är det kul att göra sig rolig över en lite tvetydig manual på detta sätt, men det pekar ändå på ett problem. Simon förstår ju att det har med ljus att göra i bild 3 och att man av någon anledning inte skall vara för långsam i steg 8. Men att göra en manual som (nästan) inte består av någon text, som i exemplet ovan, för med sig en del problem. Exakt vad förväntas man göra i steg 3? Ha locket öppet i ett ljust rumt i minst 5 minuter innan man fortsätter? Eller skall man inte ha locket öppet i mer än 5 minuter? Varför skall man vara snabb i steg 8? Vad händer om man inte är rask? Går allt sönder? Att förklara varför man skall göra något är minst lika viktigt som att förklara vad man skall göra.