— 2 min read

UX – för att nå FN:s hållbarhetsmål

Read 280 times

Hur kan arbete med UX och människa-dator-interaktion leda till bättre hållbarhet?  På konferensen NordiCHI’16 i Göteborg kommer det hållas workshop kring detta, med utgångspunkt i FN:s nya hållbarhetsmål. – Vi ska utforska på vilket sätt vi jobbar mot de här målen både inom akademin och industrin, säger Elina Eriksson från KTH, som arrangerar workshopen.

Vi vill alla bli bättre på hållbarhet. Vi som håller på med UX och, inte minst, FN. FN:s nya mål på området blir utgångspunkt för en workshop – HCI and UN's Sustainable Development Goals: Responsibilities, Barriers and Opportunities – i Göteborg den 24 oktober.

– Målen är ganska nya, och de binder ihop ekologisk och social hållbarhet på ett snyggt sätt, de tidigare var fokuserade på den sociala biten, säger Elina Eriksson, KTH-forskare inom människa-dator-interaktion med fokus på hållbarhet, som ansvarar för workshopen.

– Workshopen blir en mötesplats för människor som jobbar med människa-dator och UX. Vilka som kan samarbeta för att uppfylla FN:s mål.

Vid FN:s toppmöte för lite mer än ett år sen antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Från den 1 januari 2016 fram till år 2030 ska vi arbeta mot en hållbar och rättvis framtid. Massor av saker innefattas. Industri, innovationer och infrastruktur. Energi. Ekosystem. Konsumtion, produktion. Med mera – listan är lång. För att handskas med detta krävs samarbete.

En mötesplats för människor som jobbar med människa-dator och UX

– FN:s hållbarhetsmål är bra – allomfattande, men det är svårt för enskilda personer att jobba med allihopa. Så syftet med workshopen är att få en blandning av folk med olika ämnesområden, se om vi kan hitta nya kopplingar mellan oss och hitta intressanta synergier, säger Elina Eriksson.

– Det gäller att förändra människors beteenden. Och design med UX-fokus är ett bra verktyg för att just förändra beteenden. 


Eriksson tar upp exempel med att transportera sig. Att man med bra design kan förmedla information som är lätt att ta till sig och därmed hjälpa personer att ta mer hållbara beslut i små men avgörande situationer, exempelvis då vad gäller val av transportmedel.

– Till exempel, om man vill att människor att ska åka mindre bil så måste man kunna ta reda på hur man enkelt tar sig från punkt A till punkt B. Ofta är det nu knutet till ett färdsätt – man skulle kunna bli bättre på att kombinera lånecyklar, elbilar och kommunala färdmedel. 

– Hur kan man designa gränssnitt för det? Måste man äga en bil? När passar det bra? Kommunen kan vara delaktig i sånt också, multimodal trafikplanering.

Blandningen av människor är en stötesten för workshopen som hålls på konferensen NordiCHI’16 i Göteborg. Det ska vara akademi och industri. Och så klart, användbarhet och UX. inUse Johan Berndtsson är medorganisatör.

– Han bidrar bland annat med industriperspektivet, så det inte blir för mycket forskare, utan att det handlar om vad man faktiskt gör, säger Elina Eriksson.