— 3 min read

Vad är en duktig testare

Read 7 times

Att vara en duktig testare handlar inte enbart om att ha goda kunskaper i hur man ska testa ett IT-system. Det finns andra egenskaper som jag anser gör att en person blir framgångsrik i rollen som testare. Listan är baserad på mina egna erfarenheter och från samtal med kunder, konsulter och annat folk i testbranschen.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Konsultbolag1. Sedan 2020 har verksamheten gått ihop med inUse (part of AFRY). Vi har sedan dess kunnat erbjuda ett spännande urval av kurser inom de samspelande områdena kravhantering, test, design och effektkartläggning under inUse Academy.

Nyfiken

En nyfiken testare kan faktiskt jämföras med ett barn i vissa avseenden. De får något framför sig och tänker instinktivt, ”det här såg intressant ut. Det måste jag undersöka”. Den stora skillnaden är att barnet inte tänker på konsekvenserna medan testaren måste ta med det i beräkningen. Nyfikna testare tänker ofta utanför ramarna vilket innebär att de kan hitta fel på ställen där ingen annan ens tänkt att leta.

Envis

Vid exempelvis ad hoc-tester kan det ibland vara svårt att återskapa fel som uppstått eftersom man inte följer en tydlig instruktion från ett testfall eller checklista. En envis testare ger sig inte förrän felet är återskapat och rapporterat så att det kan åtgärdas av utvecklarna.

Utgår från kraven

En duktig testare är väl medveten om att otydligt formulerade krav leder till problem vid testerna. Därför börjar man med att granska kravspecifikationen i de fall möjligheten ges. Att återkoppla till testledaren eller beställaren kring krav som inte är testbara bör göras och brukar också uppskattas.

Noggrann

Det krävs noggrannhet genom i stort sett hela testprocessen. Från granskning av krav och dokumentation till väl genomförda tester där varje fel rapporteras på ett tydligt och strukturerat sätt. Om en slarvig testare brister i ovanstående kan det få stora konsekvenser i form av t ex ökade kostnader på grund av fel som kunde ha åtgärdats tidigare.

Diplomatisk

Att ge kritik kan vara väldigt känsligt, särskilt med tanke på hur den framförs. Tyvärr ser ibland utvecklarna testresultatet som kritik även om detta så klart är fel. En testare försämrar aldrig kvalitén, bara mäter den. Med detta sagt, är det ändå så att diplomati är en viktig egenskap för att inte trampa någon på tårna.

Kompetensutvecklar sig

Att inte utveckla sina kunskaper inom ett ämne, är att jämföra med, om Microsoft slutade produktutveckla och enbart sålde licenser. Det skulle säkert hålla ett tag, men förr eller senare skulle konkurrenterna springa om. Mitt tips är därför följande. Gör en kompetensinventering och se till att fylla de luckor som du bedömer att din verksamhet kan dra nytta av. Det kan t ex ske via kurser, artiklar, litteratur, eller genom nätverk med erfarenhetsutbyten. Kom dock ihåg att kunskap, som inte kommer till nytta, inte fyller något syfte. Se till att det du lär dig omsätts i praktiken.

Tydlig och pedagogisk

Precis som en dåligt formulerad kravspecifikation kan skapa stora problem, kan även otydliga felrapporter orsaka förseningar i form av att de misstolkas och skickas fram och tillbaka mellan olika projektmedlemmar. En tydlig och pedagogiskt beskriven felrapport kan innebära stora tidsvinster, dessutom undviker man onödig irritation mellan projektmedlemmarna.

Kan prioritera och bedöma risker

Det finns i princip aldrig tillräckligt med tid för att hitta alla fel i ett system. Därför gäller det att kunna prioritera baserat på vilka risker de olika felen kan orsaka om de inte åtgärdas.

Initiativrik

I en perfekt värld flyter projekten på och följer tidplanen till punkt och pricka, men riktigt så ser inte verkligheten ut. Det är inte ovanligt att leveransen är försenad, men vad hjälper det, när alla testresurser är inplanerade enligt ordinarie tidplan. Det kan bli mycket väntan, tid som kan utnyttjas till annat relevant istället. En initiativrik testare visar framfötterna genom att erbjuda sina tjänster under tiden som leveransen dröjer. Det är vanligt att initiativrika testare får chansen att arbeta i mer ansvarsfulla roller när de visar prov på sin initiativförmåga.

Står för sin åsikt

Att ha lite skinn på näsan som testare är inte fel. Ibland upptäcks fel som inte finns med i kraven eftersom inget tänkt på det från början. Då gäller det att övertyga och påvisa att felet är så pass allvarligt att det måste lösas innan release, dock inte in absurdum.

Brinner för test

En person som verkligen brinner för test, brukar uppfylla ett stort antal av de egenskaper som jag beskrivit ovan. De är hungriga efter att få ”hacka sönder” ett IT-system och det handlar inte om skadeglädje, utan en stark drivkraft att systemet ska hålla hög kvalité när det når slutanvändarna.


Läs allt om kurserna på inUse Academy här!