— 1 min read

Vad gör vi med teknikmotståndarna?

Read 177 times

Jag lyssnade på ett intressant föredrag på Sundsvall 42 av Katarina Lindblad-Gidlund från Mittuniversitetet. Hon pratade om att det faktiskt finns teknikmotståndare och att vi som interaktionsdesigners måste förhålla oss till dem på ett bra sätt. Alla människor har ett förhållande med teknik, inte till teknik.

De som är störst motståndare till ny teknik är de som känner att de saknar makt över tekniken men som ändå är engagerade, de gör aktivt motstånd mot ny teknik. Det är mycket viktigt att inte ’klappa dem på huvudet’ och därigenom förstärka deras känsla av att de inte är kompetenta vad gäller teknik. Man kan inte heller tvinga på dem tekniken, de kommer att se till att de misslyckas att använda den och sedan kommer de säga ’Vad var det jag sa, den nya tekniken funkar inte!’.

Katarina berättade också om de stunder då teknikmotståndare glömmer bort att de är teknikmotståndare och helt går upp i användningen av en viss pryl eller tjänst. Detta är något som vi som interaktionsdesigners bör ha koll på. Hur får vi dem att glömma att de är teknikmotståndare? Personligen tror jag att det handlar mycket om att designa sammanhanget där tekniken presenteras. Om man fokuserar på vilket nytta den här nya saken kan ge och i princip inte nämner att det är en ny teknik så tror jag att man avsevärt ökar chansen att de ska acceptera tekniken.

Vad tror du? Idéer? Tankar?

I ett annat inlägg kan vi diskutera skillnaden mellan konsumentprodukter/websajter och arbetsverktyg (där människor är ålagda att använda systemet).

Slutligen, gå inte i fällan att blunda för att det faktiskt ofta finns teknikmotståndare i de organisationer som ska använda det system som du designar.

Simma lugnt.

/Claes Källqvist