— 1 min read

Välillustrerade specifikationer lösningen vid offshoring

Read 230 times

Notebook Jag fick en del kommentarer på mitt inlägg Offshoring - det bästa som hänt sedan de grafiska gränssnitten, dock inte på bloggen, fegisar ;-), utan via mail.

De flesta poängterar att kommunikationen är en "big issue". En gick till och med så långt att han hellre skulle förlora en hand än att drabbas av de kommunikationsproblem som offshoring kan innebära.

Kommunikationen ÄR en "big issue", och visst skulle jag helst se ett MYCKET nära samarbete mellan interaktionsdesigners och utvecklare. Dock måste jag återigen säga att kommunikationen traditionellt sett varit onödigt krånglig. Mycket på grund av att man envisats med att beskriva krav genom företrädelsevis textbaserade artefakter (som t.ex. användningsfall, läs gärna inlägget En gemensam bild och Björn blir grävling).

Genom att arbeta med välillustrerade specifikationer och interaktiva prototyper kommer man MYCKET längre, och reducerar enligt min bedömning kommunikationsproblemen REJÄLT. Bara denna åtgärd kompenserar, om än inte fullt ut, så åtminstone för merparten av de problem som off-shoring introducerar.

Det är också viktigt att poängtera att dessa specifikationer helst bör tas fram på beställarsidan, och användas som ett beställningsunderlag, inte inkluderas som en delleverans från leverantören.

/Johan Berndtsson