As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Välj dina ord för att nå rätt effekt

Read 1169 times

Jag är nere i Göteborg och håller kurs i effektkartläggning med Ingrid. Under halvannan dag pratar vi bland annat om vikten av att vrida och vända på formuleringar för att fånga rätt perspektiv. På kvällen kommer jag att tänka på den här filmen som illustrerar det på ett riktigt vackert sätt.

Att skriva samma sak, fast med andra ord, kan ge helt andra effekter!

Peter Dahlgren tipsade om filmen. Tack!