As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Välkommen, Service Designer Maria Malcus!

Read 3570 times

Rättvisa är ett ledord för Maria, Service Designern som nyligen börjat sin inUse-bana. – Jag drivs av ett starkt rättvisetänk. Jag har själv möjlighet och en plats i samhället som gör att jag kan påverka, då ser jag det som mitt ansvar att använda den förmånen för att föra fram andras röster.

Maria understryker designerns möjlighet att påverka i samhället. Och att det därmed är ett ansvar att föra andra människors talan.

— Jag tror att detta också är en styrka, en moralisk kompass som stöttar mig i små och stora beslut.

Hur ser du på inUse?
– Det är i huvudsak tre saker som tilltalar mig med inUse. Dels det uttalade att vi vill göra skillnad för människor i vardagen, dels att få en hel massa kollegor med närliggande tankar och kunskap att lära mig en massa av och sist men inte minst att det finns en så uttalad och prioriterad kompetensutveckling där jag regelbundet får träffa kollegorna för att tillsammans utveckla vår designförmåga. 

Du har bland annat bott utomlands, vad är det lett fram till den Maria vi ser idag?
— Jag har två tongivande faser i mitt liv som jag skulle säga både är kännetecknande för mig och som format mig mycket. Dels har jag bott drygt tio år av mitt liv utomlands, främst i Asien, och dels var mitt senaste jobb inom socialtjänsten. I båda dessa fall har jag kastat mig ut på okänt vatten, med förhoppning om att lära mig mer om mig själv och den kontext jag hamnar i. Mitt jobb inom socialtjänsten har varit viktigt för mig för jag ser behov av att göra röster hörda som idag inte får något utrymme i utformningen av vårt samhälle.

Vad jobbar du allra helst med?
— Jag jobbar helst i samhällsförbättrande projekt tillsammans med offentlig verksamhet. Jag coachar och utbildar gärna och älskar att se andra ta till sig servicedesign som förhållningssätt och arbetssätt. Jag tycker om att jobba med den skapande och visualiserande biten av servicedesign, att på enkla sätt kommunicera komplexa sammanhang och frågor.

Har du några intressen utanför designsfären som du vill dela med dig av? Som du får energi av.
– Design och de alltmer komplexa frågorna jag som designer hamnar i sysselsätter mig mycket även utanför arbetstid, det finns hur mycket som helst man kan lära sig! Men förutom det har jag två fina barn som jag gärna umgås med. I den ganska hektiska värld de växer upp försöker jag hitta vägar till lugn och tid i naturen och med sig själv. För både min egen skull och deras tror jag en viktig färdighet att ha i framtiden är att kunna lägga bort telefonen och klocktiden och acceptera att bara vara.


Vill du jobba med någon av våra Servce Designers? Kontakta oss!