As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Välkommen till inUse, Bruno!

Read 2043 times

Med drivkraften att göra livet lättare för människor ansluter Bruno Söderström till inUse som UX Designer i Stockholm. Han vill utmana sig själv i nya projekt med tidigare stegen i designprocesser och research.

Var började ditt designintresse?

– Jag tror det började när jag studerade kognitionsvetenskap och läste en kurs i interaktionsdesign. Tyckte att det var väldigt spännande med en praktisk tillämpning av kognition och beteende, val och beslutsfattande.

Hur var din första tid som UX designer? Vad önskar du att du hade vetat då?

– Min första tid var rätt förvirrade, både såklart för att jag var ny men också för att jag började på ett uppdrag hos en kund som genomgick rätt stora förändringar. Jag önskar att jag hade vetat att ställa frågor är någonting bra, att det är så man lär sig bäst. Våga ställa frågor, du förväntas inte ha koll på allt direkt när du är ny.

Vad är dina inspirationskällor till det du designar? 

– Jag gillar bruksprodukter, appar och tjänster som man använder i vardagen och som fungerar bra. Jag tror att det är väldigt lätt att glömma bort produkter man använder dagligen. De är oftast inte de flashigaste, men bygger för det mesta på många små förbättringar över en lång tid.

Vad driver dig och vad är dina styrkor?

– Jag gillar att jobba med produkter och tjänster som används till vardags, som jag nämnde tidigare. Gärna med breda och varierande användargrupper. Jag tror att det som driver mig mest är att göra livet lite lättare för människor, att det jag skapar gör nytta. Min styrka är nog att jag har ett holistiskt fokus och att jag är någon form av generalist. Jag kan en del om många saker och jag kan både fokusera på detaljer men också se helheten.  

Vad jobbar du allra helst med i projekt?

– Helst kanske den själva skapande biten av designen, rita ut. Men det är nog också för att det är det jag har mest erfarenhet av. Så egentligen, för att utmana mig själv och för att bredda mig själv ännu mer, så skulle jag nog säga att jag helst – just nu – skulle jobba med de tidigare stegen i designprocessen, research och utforskande visioner kanske. 

Nu när du blivit en del av inUse - vad har du för framtidsförhoppningar?

– Nu vill jag bara att den här situationen ska gå över, eller lugna ner sig lite så att jag kan träffa folk, mina nya kollegor. Både på inUse och på uppdrag. Det är en speciell känsla att börja på distans. Jobbmässigt så skulle jag vilja få så mycket olika erfarenheter som möjligt. Helst jobba med olika typer av kunder i olika typer av projekt.


Nätverka med Bruno på Linkedin