— 1 min read

Varannan treåring använder internet

Read 809 times

Åldern när man börjar använda internet fortsätter sjunka. Nu är det varannan treåring som använder internet ibland. Det visar den nya undersökningen av svenskarnas internetvanor som .se publicerat. (Du kan läsa den i pdf-format här.) Exakt vad det användandet består av, om det är mer än Youtube och Skype-samtal med släkt och vänner, framgår inte av undersökningen.

Sju av tio svenskar använder internet varje dag. De största ökningarna av internetanvändande sker bland de unga (6–8 år), de medelålders (35–44 år) och de äldsta (65–74 år). Bland de mellan 16 till 34 år har vi nästan nått ett tak där inte fler kan använda internet.

Andelen personer i Sverige som använder mobilt internet har fördubblats det senaste året. De använder det dessutom mer och längre tid. Framför allt är det bland de som är yngre än 25 år som börjat använda det mest. Det är 36 procent av alla över 12 år som använder internet i mobiltelefoner och andra mobila enheter. Och bland de mellan 16 och 35 som har mobilt internet är det nästan hälften (42 procent) som använder det varje dag.

Varannan svensk är med på Facebook. Antalet som besöker sociala nätverk varje dag har fördubblats på två år. Det är kvinnorna som besöker Facebook och läser bloggar mest. Framför allt är det yngre som läser bloggar och bland dem är det unga kvinnor mellan 12 och 15 år som läser mest.