— 1 min read

Varför behöver man ett syfte med sin webbplats?

Read 304 times

Häromdagen fick jag en fråga om varför man behöver ett syfte för t.ex. en webbplats. Varför det inte räcker med att man är överens om att man skall bygga just en webbplats. Efter lite diskuterande svängde samtalet in på varför man måste välja syfte, och varför man ibland måste välja bort...

För alla typer av investeringar man gör vill man ju få något tillbaka. Man vill uppnå någon slags förändring gentemot nuläget. Detsamma gäller en investering i en webbplats. Webbplatsen ska leverera någon slags nytta för verksamheten, varför ska vi annars göra investeringen?   
 
Det är lätt att bli överentusiastisk och tro att en investering, i till exempel en webbplats, kommer att lösa alla verksamhetens behov, men precis som i andra typer av investeringar måste man tydliggöra vad som är det främsta syftet med investeringen. Detta för att på bästa sätt kunna fokusera på att uppnå just det syftet.

Det är t.ex. svårt att utforma en bil som både ska kunna vinna Formel 1 och kunna användas för att storhandla på ICA (även om man av andra anledningar kanske undviker att handla där i dessa dagar ...).

Icaformel1butikny

En effektkartläggning syftar till att definiera ett syfte för investeringen, och beskriva hur detta syfte skall kunna uppnås. Effektkartläggningen syftar också till att aktivt välja bort sådant som investeringen inte i första hand ska bidra till.

Det man väljer bort behöver förstås inte hamna i soptunnan. Genom att aktivt välja bort saker som webbplatsen inte främst ska syfta till, identifierar man andra strategiskt viktiga områden som kräver egna investeringar och behöver behandlas separat.

Genom att tydligt definiera både syftet med investeringen, hur man kommer att mäta framgång, och hur målen skall nås, ökar både projektets styrbarhet och chanserna att lyckas dramatiskt.

/Anders Björk

PS. Tack till Sonja för den snygga bil(d)en! DS.