— 1 min read

Varning för interaktionsdesign

Read 259 times

Varning_liten Sedan jag startade mitt första företag i användbarhetsbranschen 1994 har jag stött på otaliga projekt där en förändring av arbetssätt, från textbaserade krav till ett systematiskt arbete med interaktionsdesign, har lett till dramatiskt minskade intäkter.

Det är sant. Jag svär. Är du tveksam? Inte då.

Textbaserade krav har den fördelen att de är svåra att tolka, vilket gör att alla som läser dem får sin egen bild av hur systemet kommer att se ut och fungera. I praktiken innebär det massor av ändringar både under projektets gång, och även i det uppföljande projektet (eller i "den aktiva förvaltning") som syftar till att fixa till de största bristerna.

Eftersom de flesta systembyggare tar betalt på löpande räkning, åtminstone för tilläggsbeställningar, så är detta ett fantastiskt lönsamt upplägg. Projektets budget överskrids så gott som alltid, och pengarna hamnar i systembyggarens fickor.

Att då införa ett arbetssätt som skulle leda till att kunden redan innan själva systembyggandet påbörjas vet hur systemet kommer att se ut och fungera vore ju komplett vansinne.

Genom att visuellt beskriva exakt hur systemet skall se ut och fungera innan man drar igång skulle värdet av varje affär minska dramatiskt, och systembyggarens intäkter därmed minska i motsvarande utsträckning.

Alltså. Några råd till er som bygger system:

  • Undvik till varje pris att arbeta med interaktionsdesign!
  • Om du har egen personal som är utbildad inom området, se till att de inte kommer fram i projekten, lyft istället fram vältaliga tekniker med vidlyftiga visioner som kan skapa ett begär hos kunden utan att konkret behöva visa exakt hur detta kommer att ta sig uttryck i kundens system.
  • Avfärda alla förslag om att ta fram detaljerade beskrivningar över hur systemet kommer att se ut och fungera som att det "bara handlar om att rita några bilder".
  • Om, bevare mig väl, någon kund varit så förslagen att han inkluderar en interaktionsdesign i beställningsunderlaget, stryk då kunden från din lista. Den kunden kommer aldrig att bli lika lönsam igen.

/Johan Berndtsson

PS. Om du trots allt tycker att det verkar intressant att arbeta med interaktionsdesign, skicka ett mail, så lovar jag att se till att du får professionell hjälp. DS.