— 2 min read

Växthus, IT-projekt, MVP och användarbeteenden: Lansera tidigt och jobba med kontinuerliga förbättringar

Read 779 times

Vårt växthus uppgraderas med nya features.

Vårt växthus uppgraderas med en ny feature - en stengång i mitten.

Det här är vårt växthus. Vi satte upp det förra året. Men vi fick liksom inte tid att göra det precis så som vi ville ha det. Både jag och Camilla grämde oss en del över det. Men att inte göra allt klart från början har definitivt sina fördelar.

En sak som vi gärna ville göra när vi satte upp växthuset var att lägga en stengång i mitten. Både för att vi tycker att det är snyggt och för att slippa gå i jorden. Men det blev liksom aldrig tid till det.

Så här i efterhand är jag dock väldigt glad över att vi inte hann med att göra allt klart. Främst av två anledningar.

För det första hade vi egentligen ingen aning om hur bred gång vi behövde stenlägga. När vi pratade om det tänkte vi oss en bred stig i mitten. Kanske 1.20 meter bred. Bra om man skall in med skottkärra och vända.

När vi så här på vårkanten tittar på spåren från förra årets odling ser vi tydligt att gången kan vara smalare än så. 80 cm räcker gott.

För det andra hade vi inte tänkt på att vi skulle behöva stenlägga en platå utanför ingången till växthuset, men lerpölen framför ingången talar sitt tydliga språk. Just här sliter vi väldigt mycket på gräset. Här behövs förstärkning. Vi ser också precis hur stor platån behöver vara.

Lerpölen avslöjar precis var stenarna bör ligga.

Lerpölen avslöjar precis var stenarna bör ligga.

När jag står där och kikar på den leriga pölen så ser jag att det finns många likheter mellan vårt växthusprojekt och flera av de utvecklingsprojekt som jag varit med om genom åren.

I många fall försöker man göra ”allt" klart från början. Man bygger för mycket och för stort. Sådant som man inte har användning för. Man missar också att ta med saker som i efterhand kan tyckas vara självklara.

Ett sätt att hantera detta, som jag gillar, är det man kallar för MVP - Minimum Viable Product. Man bygger inte mer än det man är säker på behövs för att produkten skall ge nytta för verksamhet och användare. Sedan använder man olika typer av feedback för att bestämma vad man skall prioritera i vidareutvecklingen.

Genom att börja använda växthuset innan det var ”helt klart”, och sedan lära oss hur vi behöver förbättra det genom att observera hur vi faktiskt använder det har vi både sparat pengar, tid och arbete.

Vi kunde konstatera att vi inte alls behövde en så bred gång inne i växthuset som vi först trodde, och vi har nu sett att vi behöver en platå utanför, något vi inte alls tänkt på, och dessutom ser vi precis hur stor den behöver vara.

Notera valet av ordet ”observera” ovan. Om man skall lyckas med den här strategin är det helt avgörande att man samlar in kunskap om användarnas beteende genom att observera vad de gör - inte enbart genom att lyssna på vad de säger. Traditionella observationsstudier kombinerat med analys av tillgänglig användningsstatistik brukar fungera väl.

Så. Nästa gång du bygger en IT-lösning, eller ett växthus, gör klart det viktigaste, och se till att göra detta riktigt bra. Observera sedan användarnas beteende, och jobba löpande med att förbättra för att skapa en riktigt bra upplevelse för både verksamhet och användare.