— 1 min read

Verkligheten på en A4 - Illustrera mera!

Read 241 times

Ibland blir det som bäst när man har ont om tid. I ett av mina uppdrag fick jag en liten sidouppgift:

"Utforma en webbplats för kommunikation av och samarbete kring vår roadmap."

Jag hade egentligen inte så mycket tid för detta men det lät kul, så jag körde igång. Först tog jag fram en enkel effektkarta. Därefter hade jag tänkt skriva några användningsscenarier. I vanliga fall bukar jag göra några stycken per persona och varje scenario brukar typiskt bli en skärmbild stort. Det hade jag inte tid med nu, så jag började helt enkelt rita lite gubbar som gjorde olika saker.

Resultatet? Klicka för att göra bilden större.

A4

Allt ryms på en liggande A4-sida, och i det här projektet visade detta sig vara ett verkligt lyckodrag. På nästan ingen tid alls fick vi enormt starkt användningsfokus i projektet.

Detta kompakta sätt att visualisera viktiga användningsmål kommer jag att använda fler gånger.

/Claes Källqvist

PS. Naturligtvis har det sina begränsningar. Inte minst att det endast beskriver "snapshots" av verkligheten och beskriver inte kompletta scenarier som spänner över flera användningsmål... DS.