— 1 min read

Vi designar framtidens mänskliga platser 

Read 398 times

Regeringen har i vår lanserat den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Där är design en nyckelkompetens för att skapa framtidens samhällen.

I början av året presenterade regeringen en ny arkitektur-, form- och designpolitik för hållbara gestaltade livsmiljöer. Det handlar om att ställa om till ett attraktivt samhällsbygge som sätter människan i centrum. I de nya nationella målen lyfts designkompetens fram som avgörande för att forma framtidens fysiska kontexter. Designfältet rör sig från att designa interaktioner, produkter och tjänster till att också designa kontexten som människan upplever dem i. 

– För inUse innebär detta en bekräftelse på att vår satsning inom området inte bara är viktig utan helt avgörande för framtiden. Ett arbete som vi nu växlar upp tillsammans med ÅF, säger Emma Estborn, ansvarig för affärsområdet som vi på inUse valt att kalla för Human Spaces.

Det är människo-centrerad design applicerad i fysiska platser. Genom att förstå mänskliga beteenden och drivkrafter, designar vi interaktioner, tjänster och kontext som en sammanhängande upplevelse. 

– Arkitekter, designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i ett pressmeddelande från regeringen.

– Klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på våra städer, men vi har också en teknikutveckling som för med sig många nya möjligheter. Vi behöver en politik för vår bebyggda miljö som möter de utmaningar vi står inför, säger miljöminister Karolina Skog, i ett pressmeddelande från regeringen.

– Detta innebär att platser inte längre kan formas med utgångspunkt i den fysiska infrastrukturen. Vi står idag i ett samhällsparadigmskifte där våra beteenden och förväntningar har förändrats i grunden. Därför behöver vi designer, tillsammans med arkitekter och formgivare, skapa dessa platser genom att förstå beteenden och designa för den mänskliga kontexten, säger Emma Estborn.

Nyfiken på att höra mer? Ta kontakt med affärsansvarig Emma Estborn för att resonera runt era behov eller boka en föreläsning.