— 2 min read

Vi kommer aldrig designa vapen

Read 850 times

Vi har inte en lista över uppdrag eller kunder som vi svartlistar. Inget är så svart eller vitt. Men går uppdragen emot hela vår värdegrund tackar vi nej – och där har du som konsult stor egen påverkan.

På inUse har vi en icke-dogmatisk värdegrund med avseende på vilken typ av uppdrag vi vill göra. Lönsamhet och långsiktig hållbarhet, och att göra skillnad är nyckelord för oss, de återspeglar också hur vi ser på oss själva som bolag. I ordet Hållbarhet lägger vi flera dimensioner, bland annat ett integrerat synsätt på alla intressenter runt en verksamhet. Intressenterna brukar ofta ställas upp enligt nedan:

  • investerare
  • medarbetare
  • partner
  • kunder
  • det omgivande samhället i det lilla och i det stora
  • miljön i det lilla och i det stora

Vi har inte en lista över uppdrag eller kunder som vi svartlistar. Verkligheten är mer mångfasetterad än så. Men får vi förfrågningar där Hållbarheten starkt urholkas av uppdraget eller uppdragsgivaren i någon eller flera av intressent-dimensionerna så blir det en seriös diskussion hos oss ur ett värdegrundsperspektiv innan vi går vidare med affärsmöjligheten.

Ett exempel då vi sa nej var till ett internationellt bolag som erbjöd SMS-lån. Vi på inUse kunde inte tänka oss att designa för att sänka trösklar så att fler ekonomiskt utsatta människor skulle ledas in i en ohållbar lånesituation. Conversion rate i det sammanhanget var entydigt ohållbart för oss.

Vi har genom åren jobbat direkt och indirekt med Försvaret. Skulle vi få frågan om att designa direkt dödande vapen, skulle vi säga nej som bolag. Däremot har vi jobbat med kontrollrum, ledningssystem och liknande lösningar för Försvaret, även om det inte är en stor del av vår verksamhet.

Fick vi frågan om att delta i designlösningar för fracking – en kritiserad metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas – skulle vi säga nej.

För de flesta uppdrag (och runt de flesta bolag) kan man alltid lägga ett kritiskt raster ur ett Hållbarhetsperspektiv. Ta exemplet med poker på nätet. Är det i huvudsak underhållning eller är spelberoende så allvarligt att den negativa sidan blir dominerande? Gäller det alla aktörer eller bara några? På inUse jobbar vi inom spel på nätet med, enligt vårt sätt att se det, ansvarstagande verksamheter. Där ser vi att underhållsaspekten väger tyngst.

En viktig sak för våra konsulter på inUse är att de kan tacka nej till enskilda uppdrag baserat på sin egen värdegrund. Det kan gälla uppdrag i specifika branscher eller för enskilda uppdrag. Kanske kommer värderingsgrunden tydligt upp till ytan först där när det ställs på sin spets. För oss som arbetsgivare är det inget problem, utan tvärtom en del av det som gör inUse till ett värderingsstyrt bolag!

Låter det intressant? Just nu söker vi UX designer i Göteborg, Malmö men framförallt i Stockholm