— 1 min read

Videoexemplets död

Read 185 times

Videobandspelare_1 I mitten av 90-talet brukade jag ibland illustrera behovet av användbarhetssatsningar med ett exempel på hur svårt det var att ställa in sin videobandspelare så att den skulle spela in ett visst program. I vardagstal kallades detta på den tiden för att "programmera videon". Uttrycket speglar i mångt och mycket det verkliga förhållandet, eftersom uppgiften i svårighetsgrad med lätthet kunde jämställas med en enklare programmeringsövning.

I takt med att min egen argumentation har förbättrats, och förskjutits till att nu handla om att nyttan av en investering uppstår i användning (in use), har också videobandspelarna utvecklats.

Som videobandspelare använder jag idag en Mac Mini med ElGato EyeTV. En lista över mina kanaler och vilka program som kommer visas i ett fönster, och för att spela in klickar jag på en liten ljusröd inspelningssymbol, som då blir klarröd för att bekräfta inspelningen.

Videoinspelning_ala_2006

Trevligt och enkelt. Naturligtvis finns det fortfarande utrymme för förbättringar, fast det lär dröja innan jag åter får anledning att använda videoinspelning som exempel på dålig användbarhet.

/Johan Berndtsson