— 1 min read

Vill du bli, eller ha, en mentor inom användbarhet?

Read 480 times

Det är alltid mer eller mindre svårt att komma ut i arbetslivet. Detta gäller inte minst användbarhetsrollen, som kanske är extra besvärlig pga att den inte är helt etablerad i näringslivet.

För att komma tillrätta med detta finns STIMDIs mentorprogram. Mentorprogrammet har funnits sedan 2005 och erfarenheterna är goda.

Du som är intresserad ansöker till STIMDIs mentorprogram genom att skicka ett mail till mentor@stimdi.se innan den 1 april och berätta lite om dig själv, vad du heter, var du arbetar och varför du vill vara mentor eller adept.

Vad innebär det att vara med i mentorprogrammet

Vår förhoppning är att kunna arrangera 4 gemensamma träffar under året. Innehållet på de gemensamma träffarna bestäms utifrån de olika mentorernas och adepternas önskemål och erfarenheter. Utöver de gemensamma träffarna ska mentor och adept träffas individuellt, vår rekommendation är att detta sker minst 4 gånger under året. De individuella träffarna bestämmer ni helt själva, men vår rekommendation är att adepten förbereder några frågor eller problem som kan diskuteras under träffen. Övriga gemensamma aktiviteter som rekommenderas är att göra studiebesök hos olika företag som arbetar med användbarhet, delta på varandras kompetensmöten, gå gemensamt på kurs, frukostseminarier och TT (Tredje Torsdagen).

Om ditt företag sponsrar ditt engagemang i mentorprogrammet med minst 20 timmar under året får företaget stoltsera med sin logga på STIMDIs webbplats/mentorsprogrammets webbplats. För att vara med i STIMDIs mentorprogram krävs att du är medlem i STIMDI.

Att vara mentor

För att bli mentor bör du ha arbetat med användbarhetsrelaterade frågor i mer än 2 år. Men än viktigare är att du känner dig tillräckligt mogen för att stötta en blivande användbarhetsexpert samt att du är beredd att avsätta lite tid för att lyssna och stötta din adept.

Att vara adept

För att bli adept krävs att du har ett arbete som är användbarhetsrelaterat och att du känner att du skulle vilja ha stöd från någon som är mer erfaren. Du måste vara beredd att ta initiativ och lägga ned lite tid och engagemang för att utvecklas inom området. Din mentor kommer inte att göra jobbet åt dig...

Vi ser fram emot din ansökan!

/STIMDI:s mentorprogram genom Anette Lovas