— 1 min read

Vill du vara lika innovativ som Apple?

Read 792 times

Jag tror nog att merparten av oss som jobbar med design på olika sätt ser Apple som en förebild när det gäller innovation och användbarhet. Det är heller inte ovanligt att man från kunder hör uttalande som "Jag vill att det skall vara snyggt och enkelt - som min iPhone". Att Jag sprang nyligen på en gammal (2008) artikel från Pragmatic Marketing som handlar om hur man på Apple jobbar med just innovation och design. Slutsatsen?

Det krävs en hel del resurser för att vara lika innovativ som Apple. Bland annat verkar man ta fram 10 prototyper av allt man designar:

10 to 3 to 1. Take the pixel-perfect approach and pile on top of it the requirement that Apple designers expect to design 10 different mockups of any new feature under consideration. And these are not just crappy mockups; they all represent different, but really good, implementations that are faithful to the product specifications.
Att Apple är noggranna med detaljerna är väl inget nytt, men det är hur som helst en intressant läsning.