— 1 min read

Vinnare i WUDs designtävling är Emma Lööf med bidraget En god resa

Read 856 times
Emma får priset för ett gediget och väl genomfört analysarbete och för en kreativ helhetslösning som skulle underlätta resandet för många. Analysarbetet har berört många olika aspekter och visar på att användbarhet är ett brett begrepp som kräver kunskap inom många olika områden. 
En god resa – en hjälpande hand: Problemformulering och Designförslag.


Wud_vinnare

I år har juryn också utsett ett hedersomnämnande. Hedersomnämnandet gick till  Peter Blom för bidraget Efficient commuting.

Juryns motivering: “För ett bidrag som bidrar till ett roligare och ett mer tidseffektivt resande. Vi ser det här förslaget som ett embryo till framtidens reseservice där resebolagen öppnar upp sin information till olika tjänsteleverantörer. Vi hoppas att vi med detta hedersomnämnande kan bidra till att framtidens resande snart ska vara här. “ 

Designtävlingen i WUD sponsras av inUse och Antrop
Jurymedlemmar: Henrik Otto, Electrolux, Tomas Berns, Ergolab, Erik Hammarström, Antrop, Peter Krantz, Verva och Funda Denizhan, inUse. 

Se samtliga bidrag till designtävlingen.