As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Webbar behöver trädgårdsmästare!

Read 1599 times

Plötsligt upptäcker du att det finns fyra olika versioner av din organisations medarbetarpolicy på ert intranät! Hur ser du till att bara den godkända versionen finns tillgänglig?

Alltför många projekt fokuserar enbart på att leverera efter specifikation, på tid och inom budgetramarna. Men precis som när man anlägger en trädgård är det den återkommande skötseln som håller borta ogräs, får växterna att frodas och på sikt skapar den där härliga trädgården du har i tankarna. Ett system, en produkt, en webbplats och ett intranät måste förvaltas, innehåll uppdateras och bytas ut fortlöpande. Det innebär också att man aktivt säkerställer att tillgodose nya behov, och aldrig slår sig till ro, precis som en duktig trädgårdsmästare förnyar sin trädgård i lagom takt.

Ett enkelt knep för att underlätta systemförvaltning är att skapa ett årshjul med återkommande aktiviteter utspridda över året. Exempelvis kan det vara lämpligt att ägna en eller flera sommarmånader åt att städa och rensa bort inaktuell information på er webb.

Vill du veta mer om hur man gör? Gå vår kurs Effektstyrd förvaltning, eller fråga oss om ett seminarium!