— 1 min read

WebSphere Portal UI design

Read 237 times

Jag håller som bäst på med ett portalprojekt där vi använder IBM WebSphere Portal. Härom dagen kikade jag igenom rapporten WebSphere Portal Best Practices.

På sidan 62, under rubriken "User Interface Design" står att läsa:

"Successful project implementation begins with setting proper expectations. Be careful what you agree to regarding customizing the portal theme. We have often seen where an organization will hire a marketing firm to create a new image or presence for them on the Web. This engagement results in the delivery of a mock-up Web site in the form of a JPEG file. This file is subsequently handed off to the portal implementation team, sometimes well into the project, with the direction, "Our portal needs to look like this."
Understand that customizing a portal theme to match an exotic, elaborate, or complex Web site can be very time-consuming."

Jo. Så kan det absolut vara, och om detta skulle betraktas som en slutleverans från de som tar fram designen så blir det definitivt problem. Lösningen är naturligtvis att tekniksäkra designen tillsammans med de som ansvarar för den tekniska implementationen. På så vis kan man få ett system som inte bara är användbart och estetiskt tilltalande, utan också relativt billigt att implementera.

/Johan Berndtsson