— 1 min read

YES! Grattis till Guldlänken!

Read 246 times

Tävlingen om landets mest innovativa offentliga e-tjänst - Guldlänken - har avgjorts!

Peter_patrik

Vinnare: Jordbruksverket och SAM Internet!

"Juryns motivering: SAM Internet är en innovativ och avancerad tjänst som genomförts på ett bra sätt. Tjänsten hjälper lantbrukare med ansökningar om jordbruksstöd. I tjänsten får målgruppen stöd i form av en väl utvecklad karthantering och lättanvända GIS-funktioner. I tjänsten finns också kopplingar till olika databaser som ger användaren en hel del färdiga uppgifter samt många kontroller som gör det lättare att gå igenom den komplexa ansökningsprocessen med gott resultat. För myndigheten innebär tjänsten bland annat att ansökningarna håller en högre kvalitet än tidigare och att de kan behandlas på ett mer rationellt sätt. Sedan tjänsten lanserades 2002 har vidareutvecklingen drivits ambitiöst. SAM Internet bör även ha en potential för användning i andra EU-länder.

För en alldeles särskilt innovativ kombination av olika IT-stöd med stort fokus på användarnyttan inom ett komplext område samt för en tjänst som givit viktiga resultat men som har stor potential att leverera ännu mer – i Sverige och i andra länder – går Guldlänken 2007 till Jordbruksverket och SAM Internet!"

Stort grattis till alla vänner och kollegor på Jordbruksverket som arbetat hårt under flera år för att göra SAM Internet till landets mest innovativa e-tjänst.

Läs mer på Guldlänkens webbplats.

/Johan Berndtsson